İnsan Kaynakları Politikası

Tam Hangers 600'den fazla çalışanı ile büyük bir ailedir. İnsan kaynağının başarı kaynağı olduğu bilinciyle, her Tam Hangers çalışanının kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sağlayacak, yüksek motivasyon ile şirkete bağlılıklarının güçlü olmasını ve sürdürülebilir öğrenme ortamı yaratacak insan kaynakları politikaları uygulanmaktadır.

Tam Hangers Çalışan Profili

 • Teknolojik gelişime ve değişime açık
 • Ekip çalışması ile her türlü sorunun üstesinden gelindiğini bilen
 • İşine ve işyerine bağlı
 • Bu çatı altında çalışıyor olmanın haklı gururunu ve bilincini taşıyan
 • Çevreye ve etik değerlere duyarlı birer aile üyesi konumundadır.

İlke ve İnançlarımız

 • Birbirimize ciddiyet ve saygı ile yaklaşırız,
 • Farklı görüşlere ve önerilere açığız,
 • Çalışanların performanslarını en yüksek seviyeye çıkarmak için gelişim fırsatları sunarız,
 • Çalışma arkadaşlarımıza, müşterilerimize, ortaklarımıza ve tedarikçilerimize dürüst davranırız,
 • Sağlıklı ve güvenilir bir iş ortamı sağlamak yükümlülüğümüzdür,
 • Sorumluluk bilinci ile hareket ederiz,
 • Sosyal sorumluluk, toplumsal duyarlılığımız, çevre bilincimiz ile topluma örnek davranışlar sergileriz,
 • Müşteri odaklıyız ve müşterilerimize verdiğimiz sözleri yerine getirmekle yükümlüyüz,
 • Yasalara saygılıyız ve etik değerlerimizden taviz vermeyiz,
 • Şeffaf ve dürüst yönetim yaklaşımını benimseriz.

Toplam Ödül Yönetimi

 • Nitelikli işgücünü Topluluğa çekecek ve çalışanların bağlılığını artıracak rekabetçi ödül yönetimi uygulamaları sunmak,
 • Çalışanların kendi iş sonuçlarının sorumluluğunu almalarını teşvik etmek,
 • Çalışanların katkısını, başarısını ve yüksek performansını tanımak ve ödüllendirmek,
 • Çalışanları taşıdıkları sorumluluklar ve organizasyona kattıkları değer doğrultusunda ödüllendirmek

Çalışanların Motivasyonunu ve Bağlılığını Arttırma

 • Katılımcı, paylaşımcı, şeffaf, farklılığa ve yaratıcılığa değer veren bir kültürün oluşturulmasını ve yaygınlaştırılmasını sağlamak,
 • Çalışanların öneri ve beklentilerini dikkate almak,
 • Bağlılığı güçlendirici yaklaşımları sürekli geliştirmek,
 • Güvenli, sağlıklı, etik değerlerin yaşatıldığı, iş ve özel yaşam arasındaki dengeyi dikkate alan bir iş ortamı sağlamak