Hediye Politikası

I. AMAÇ VE KAPSAM

Tam Hangers Hediye Politikasındaki amaç, Tam Hangers çalışanlarının, müşteri, tedarikçi ve diğer 3. kişilerle ile olan iş ilişkilerin çıkar çatışmasına yol açmamasını sağlamak ve etik çalışma kurallarına uygunluk göstermektir. Bu politika kapsamında, iş ilişkilerini güçlendirmek amacıyla verilen veya alınan hediyelerin, düzenlenen ağırlama faaliyetlerinin çerçevesi tarif edilmektedir.

II. TANIMLAR

Hediye, genellikle iş ilişkisi içerisindeki kişiler arasında, maddi veya manevi bir karşılık gerektirmeyen, ticari nezaket veya teşekkür amacıyla verilen ürünlerdir.

Çıkar çatışması; çalışanın karar almasında veya görevini yerine getirirken, çalıştığı firmanın aleyhinde olan veya değişen şartlar dahilinde olabilecek herhangi ekonomik ve kişisel çıkarı kapsar. Bu durumun derhal üst yöneticiye bildirilmesi ve üst yöneticinin çıkar çatışmasını ortadan kaldıracak tedbirleri derhal alması gerekir. Bazı durumlarda, çalışanın işvereni olumsuz şekilde etkileyecek işlemleri, kendisi için değil, bir yakınına veya 3. şahıslara fayda sağlamak amaçlı da olabilir.

III. TEMEL İLKELER

 • Tam Hangers çalışanları görev yaparken, tarafsızlıklarını, performanslarını, karar almalarını etkileyen veya etkileme ihtimali bulunan, ekonomik değeri olan ya da olmayan hiçbir menfaat ve hediyeyi almaz ya da teklif etmezler.
 • Tam Hangers çalışanları kamuoyu tarafından öğrenilmesinin Tam Hangers’ı, müşterilerini yada tedarikçilerini zor durumda bırakabileceği, iş bu politikaya aykırılık teşkil edebilecek, rüşvet veya komisyon olarak algılanabilecek veya herhangi bir iş yürütmede ayrıcalıklı muameleye karşılık olabilecek hediyeler ve eğlence etkinliklerini teklif veya kabul etmezler.
 • Bizzat Tam Hangers çalışanları tarafından talep edilmemesi şartıyla; ajanda, kalem, takvim gibi dönemsel olarak verilebilen ve parasal ve ticari değeri olmayan hediye ve promosyonlar kabul edilebilir. Ayrıca, bu kapsamda olsa bile hediye kabulünün sıklık arz etmemesi gerekmektedir. Maddi değeri yüksek olmayan bu hediyeler kabul edilen tarih, nevi, tutarı, takdim eden kişi gibi bilgiler belirtilmek suretiyle ilgili departman yöneticisi tarafından kayıt altına alınır.
 • Nakit hediyeler, altın, pırlanta gibi değerli madenler veya nakde çevirimi kolay olan hediyeler hiçbir suretle teklif veya kabul edilemez.
 • Para dışında alınan diğer hediyeler, menfaatler ve indirimlerin, hediyeyi veren kişi/kurum bazında yıllık toplam değeri 100 TL'yi geçemez.
 • Müşteri ve tedarikçilerimizin yeni yıl kapsamında Tam Hangers adına aşağıda belirtilen kurumlara bağış yapmaları sosyal sorumluluk projesi olarak değerlendirilmekte olup ve memnuniyetle karşılanmaktadır.
  • TSK Mehmetçik Vakfı
  • Çocuk Esirgeme Kurumu
  • Lösev
  • Tema Vakfı